Basve

Resultados

1F Jornada 8 19-20

1F Jornada 7 19-20

1F Jornada 6 19-20

1F Jornada 5 19-20

1F Jornada 4 19-20

1F Jornada 3 19-20
Escola Pia Terrassa

1F Jornada 2 19-20
Pavelló Sud 3

1F Jornada 1 19-20
Pavelló Sud 3

Can Balsach 1

1F Semis 3/3 18-19
Can Balsach 2

1F Semis 2/3 18-19
Pavelló Sud 3

1F Semis 1/3 18-19
Pavelló Sud 3

1F Jornada 20 18-19
Pavelló Sud 3

1F Jornada 19 18-19
Pavelló Sud 3

1F Jornada 18 18-19
Pavelló Sud 3

1F Jornada 17 18-19
Pavelló Sud 3

1F Jornada 16 18-19
Escola Pia Terrassa

1F Jornada 15 18-19
Pavelló Sud 3

1F Jornada 14 18-19
Regina Carmeli

Quarts Tornada Femenina
Pavelló Sud 3

1F Jornada 13 18-19
Pavelló Sud 3

1F Jornada 12 18-19
Pavelló Sud 3

1F Jornada 11 18-19
Pavelló Sud 3

1F Jornada 10 18-19
Pavelló Sud 3

1F Jornada 9 18-19
Pavelló Sud 3

Quarts Anada Femenina

1F Jornada 8 18-19
Pavelló Sud 3

1F Jornada 7 18-19
Barbera

1F Jornada 6 18-19
Escola Pia Terrassa

1F Jornada 5 18-19
Pavelló Sud 3

Ronda Previa Copa Femenina 18-19
El Social

1F Jornada 4 18-19
Regina Carmeli

1F Jornada 3 18-19
Pavelló Sud 3

1F Jornada 2 18-19
Barbera

1F Jornada 1 18-19
Pavelló Sud 2

Can Balsach 1

1F Semis tornada
Pavelló Sud 3

1F Semis anada
Pavelló Sud 3

1F Jornada 20
Barbera

1F Jornada 19
Pavelló Sud 2

1F Jornada 18
Pavelló Sud 2

1F Jornada 17
Pavelló Sud 3

1F Jornada 16
Pavelló Sud 3

1F Jornada 15
Barbera

1F Jornada 14
Pavelló Sud 3

1F Jornada 13
Pavelló Sud 2

1F Jornada 12
El Casal

1F Jornada 11
Pavelló Sud 2

1F Jornada 10
Pavelló Sud 2

1F Jornada 9
Pavelló Sud 3

1F Jornada 8
Pavelló Sud 1

1F Jornada 7
Pavelló Sud 2

1F Jornada 6
Pavelló Sud 3

Ronda Prèvia Copa Femenina
Barbera

1F Jornada 5
Barbera

1F Jornada 4
Pavelló Sud 2

1F Jornada 3
Pavelló Sud 2

1F Jornada 2
El Casal

1F Jornada 1
Pavelló Sud 2

Can Balsach 1

Pavelló Sud 1

Pavelló Sud 2

Can Balsach 1

Regina Carmeli

Can Balsach 1

Can Balsach 1

Can Balsach 1

Pavelló Sud 3

Can Balsach 1

Can Balsach 1

El Social

Pavelló Sud 2

Can Balsach 2

Can Balsach 2

Pavelló Sud 3

Can Balsach 2

Can Balsach 2

Pavelló Sud 3

Barbera

Can Balsach 2

Pavelló Sud 3

Regina Carmeli

Pavelló Sud 2